Ogólnopolskie Centrum Pomocy Drogowej
Szybka i profesjonalna, całodobowa
pomoc drogowa.
Jeśli samochód odmówił Ci posłuszeństwa na drodze lub potrzebujesz pomocy po wypadku zadzwoń!
tel
Wezwij pomoc z dowolnego miejsca w kraju!

Polityka prywatności

1. Wszystkie dane osobowe przekazane za pośrednictwem strony internetowej http://sosauto24.pl/ będą przetwarzane przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, AWP Polska Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące z wymienionymi spółkami, w celu wykonywania działalności, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe podane przez użytkownika portalu będą przetwarzane w celu zawierania i realizacji umów ubezpieczenia oraz marketingu usług administratora danych. Użytkownikowi portalu przysługuje prawo dostępu i poprawiania treści danych osobowych, jak również prawo do żądania ich usunięcia. Wskazane żądanie należy zgłosić pod adresem e-mail: sekretariat@mondial-assistance.pl

2. W trakcie procesu zakupu polisy zbierane są takie dane jak: imię i nazwisko osoby ubezpieczającej oraz osób ubezpieczonych, adres zamieszkania, dane karty kredytowanej, numer rejestracyjny samochodu, numer VIN, marka i model samochodu itp. Informacje gromadzone przy pomocy formularza sprzedaży ubezpieczenia turystycznego są niezbędne, aby nabyć jakąkolwiek usługę drogą internetową.

Dane osobowe dokonujących transakcji za pomocą kart płatniczych wykorzystywane są wyłącznie w procesie przetwarzania transakcji. Dane te przekazywane będą do międzynarodowych organizacji płatniczych Visa International, MasterCard International i American Express Company oraz wydawców kart. Dane osobowe dokonujących transakcji za pomocą przelewów bankowych wykorzystywane są wyłącznie w procesie przetwarzania transakcji. Dane o dokonujących przelewów bankowych przekazywane będą do akceptantów płatności.

3. Decydując się na płatność za pomocą przelewu bankowego zostaniesz przekierowana/y na bezpieczne, chronione przy pomocy SSL 128 bit, strony bankowe, celem dokonania przelewu. Operator płatności - eCard S.A. nie posiada dostępu do danych innych niż niezbędne z tytułu rejestracji płatności.

4. Informacje i dane zawarte w portalu nie stanowią propozycji lub oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu kodeksu cywilnego, z wyłączeniem propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub propozycji dotyczącej możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

5. AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o.o. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości w przedstawionych danych i informacjach. AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz Mondial Assistance Sp. z o. o. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania portalu ponosi wyłącznie jego użytkownik.

6. AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, nie stanowiących własności AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o.o. nie ponoszą, do których linki zostały zamieszczone w portalu.

7. AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych w portalu, jak również informuje, iż wszelkie zmiany wiadomości umieszczonych w portalu mogą być podawane z opóźnieniem. Za skutki wynikające z opóźnienia w umieszczeniu aktualizacji wiadomości w portalu, AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz Mondial Assistance Sp. z o. o. nie ponoszą odpowiedzialności.

8. Użytkownik portalu przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Zastrzeżenie to nie dotyczy procesu zawierania umowy ubezpieczenia przez użytkownika portalu drogą elektroniczną.

Wezwij całodobową pomoc drogową w woj. 
Zadzwoń do naszego całodobowego centrum Polityka plików Cookies (tzw. ciasteczek).
zanim zadzwonisz
Zanim
zadzwonisz
Postaraj się jak najbardziej precyzyjnie ustalić swoją lokalizację:
MIASTO - ULICA - NUMER - NUMER DROGI - KILOMETR
Aplikacja mobilna
Aplikacja mobilna
Jeśli nie jesteś w stanie ustalić dokładnego położenia pobierz aplikację.